ژتون، توکن و چیپ بازی پوکر

پول مجازی بازی کازینو شرطی خصوصا بازی پوکر آنلاین را بنام های مختلف ژتون، توکن و چیپ بازی پوکر

می شناسند. در واقع در سایت شرطبندی برای مشخص بودن مبالغ و امنیت در بازیهای فیزیکی از ژتون

استفاده می کنند که توکن و چیپ پوکر هم نامیده می شود. هر توکن توسط رنگ ها نرخ بندی شده است.

در بازی آنلاین پولی با توجه به مقدار پولی که سرمای گذاری می کنید ژتون برای بازی در میزهای

مختلف مبتدی تا پیشرفته دریافت می کنید و در صورت برد، ژتون بازیکنان دیگر به شما تعلق گرفته

و می توانید توسط درگاه مستقیم بانکی واریز و پرداخت های مالی را با کارت شتاب انجام دهید.

به همین راحتی کسب درآمد کرده و ژتون های خود را با وجه نقد تبدیل خواهید کرد.

برای ورود به سایت معتبر پوکر آنلاین سناتور بر روی آدرس زیر کلیک کنید.

https://senatorpoker.com/